Пациентка на 52г., която наскоро забелязва подутина в дясна мишница - Д-р Александрина Перчева

Пациентка на 52г., която наскоро забелязва подутина в дясна мишница

Случаят демонстрира пациентка, която е на възраст 52 години. Наскоро забелязва подутина в дясна мишница.
Не е посещавала профилактичен преглед на млечни жлези от 2005г. Причината е висока служебна заетост и семейни ангажименти.

Обръща се за съвет към личният си лекар. След клиничен преглед е насочена към мамография.
Проведоха се мамографии в две коси проекции на млечните жлези. Отчете се асиметрия с дясно.
След провеждане на крайно – каудални проекции се оформи туморна формация в дясно с две компоненти. При клиничен преглед от диагностик, в дясна мишница се отчете туморна формация с размер над 3 см.


   
Проведе се ехография с резултат – значително уголемени лимфни възли в дясна мишница, с променена структура, като израз на ангажиране от туморната формация в млечната жлеза в дясно. Последната не показа ехографски образ на доброкачествен процес.

Насочена е за консултация с хирург, с оглед оперативна намеса.

Изводи:

1. Пациентката не е посещавала периодичните профилактични прегледи. След разговор с нея се установи, че добре знае рисковете. Но както всички нас, така и на нея не е достигнало времето поради служебна и семейна заетост.

2. Адекватното поведение на общо практикуващият лекар довежда до бърза диагностика и максимално ранно лечение.

3. Провеждането на пълноценен преглед се състои в спазването на стандарта за диагностика на млечни жлези – вж. ACR BI-RADS – standart in the brest imaging diagnostic. Комромис не бива да се прави с обема изследвания до доказване или отхвърляне на диагноза.

Очаква се резултат.