Рак на гърдата - за болестта - Д-р Александрина Перчева

Рак на гърдата – за болестта

Ракът на гърдата е болестно състояние, при което е засегната жлезната ù тъкан. Той е най-широко разпространеният рак сред жените и е на второ място, като причина за смъртността при тях.

Стадии на карцинома на гърдата

 • 1 ст. – туморът е под 2 см и без метастази в лимфните възли;
 • 2 ст. – туморът е под 5 см с подвижни лимфни възли с метастази или над 5 см, но без лимфни метастази;
 • 3 ст. – туморът е срастнал с кожата или с гръдната стена, но без далечни метастази;
 • 4 ст. – всякъкъв по-горен стадий на рак с дисеминирани далечни метастази;

Ранната диагностика е най-важната предпоставка за успешно лечение на заболяването.

За целта се препоръчва:

 • ежегоден клиничен преглед след 40 години
 • мамографско изследване всяка втора или трета година в интервал между 50-69 год.
 • при високорискови случаи клиничните прегледи и мамографиите може да бьдат по-чести и по-рано

Лечение

При повечето жени с рак на гърдата се налага някакво хирургично лечение на първичния тумор. Целта е, ракът да се отстрани възможно най-пълно. Ето накратко основните видове хирургични способи използвани за лечение на рака на гърдата.

 • Туморна резекция
 • Сегментна (парциална) мастектомия
 • Тотална (проста, семпла) мастектомия
 • Модифицирана радикална мастектомия
 • Радикална мастектомия
 • и др.