Тест - "Млечни жлези" - Д-р Александрина Перчева

Тест – „Млечни жлези“

Зравейте уважаеми дами,

Известен факт е, че ракът на млечната жлеза и социално значимо заболяване. Ежегодно, новооткритите пациентки в България са 3000 жени.
Но, за да не ви отегчавам, днес спирам вниманието Ви на тест, който ще Ви позволи да „сверите часовниците си“! Моля, направете го.

Тест млечни жлези

1. На каква възрасте най-висок рискът от рак на млечната жлеза:

A. под 30г.
B. между 30 – 40 год.
C. от 50 и нагоре

2. с диагностициран рак на млечната жлеза имат:

A. фамилна наследственост
B. зърниста структура на жлезата
C. високо нива на стрес
D. нито едно от изброените

3. Кой от изброените фактори има значение за повишаване на рискът от рак на млечната жлеза?

A. използване на мобилен телефон
B. импланти на млечните жлези
C. дезодоранти
D. нито едно от изброените

4. Кои раси боледуват най- често от рак на млечната жлеза?

A. бели жени
B. афро – амераканки
C. азиатки

5. От каква възраст се препоръчва провеждане на периодична мамография на 1 -2 год.

A. 30 години
B. 35 години
C. 40 години
D. 50 години

6. Кои са най- честите причини за смъртност в България?

A. рак на дебелото черво
B. рак на гърдата
C. рак на белия дроб
D. сърдечно – съдови заболявания

7. Кой фактор няма значение за повишен риск от рак на млечната жлеза?

A. алкохол
B. наднормено тегло
C. физически упражнение
D. консерванти в хранителните продукти

Отговори

1. Всички жени са в риск от развитие на рак на мл. жлеза, но с напредване на възрастта се увиличава и вероятносттта от това заболяване. Около 80% от дамите с РМЖ са над 50 годишни в момента на диагностициране.

2. Нито едно от изброените. За повечето жени с рак на млечната жлеза риск е, че са жени и че възрастта им напредва. По тази причина Американското училище по радиология съветва провеждане  на регулярна мамография след 40 год. възраст и получаване на повече информация за рисковите фактори, като консумация на алкохол, фамилна наследственост, наднормено тегло и др.

3. Мълвата се разнася бързо, особено в e-mail, но истината е, че няма доказателства за вредното действие на мобилни телефони,импланти и други вещи от ежедневието ни.

4. Белите жени страдат по-често от рак на млечнета жлеза, но при тях диагностиката на болестта е по-ранна. Така или иначе всички жени имат нужда от периодични прегледи.

5. Американското училище по радиология съветва след 40 год. възраст провеждане на периодична мамография. За всички жени и възраст над 20 год. важи провеждането на ежемесечен личен преглед. За дами с повишен риск – да се обърнат към своя лекар, за повече напътствия.

6. Сърдечно – съдовите болести са № 1 по смъртност. Тенденция е и увеличаване на новооткритите пацинтки с рак на млечната жлеза.

7. Консерванти в хранителните продукти.

Злоупотребата с алкохол, наднорменото тегло и отсъствие на редовни физически занимания се приемат за фактори, повишаващи вероятността за развитие на рак на млечната жлеза.

Поздравления, Вие проведохте образователен тест и така повишавате медицинската си култура.
Не забравяйте ,че ранната диагноза е от решаващо значение.
Пет минути месечно,отделени за преглед, не са загуба на време!
До нови срещи.